Krótkie Formy Grozy

Poszukujemy autorów krótkich form grozy, którzy chcieliby, aby ich teksty zostały opublikowane w (mam nadzieję, że cyklicznym) zbiorze w postaci e-book’a, sygnowanego przez Siedem Dusz i dostępnego w naszej księgarni. Jeśli poziom będzie zadowalający to nie wykluczamy, po jakimś czasie, druku w postaci antologii.

Dla każdego nagroda w postaci kodu zniżkowego na zakupy w księgarni.

Zasady:

  1. Zgłoszone teksty powinny mieć (nie będziemy się czepiać o parę słów mniej) minimum 10 stron A4 tekstu znormalizowanego,
  2. Można wysłać nieograniczoną ilość opowiadań,
  3. Teksty powinny być odpowiednio podpisane: tytuł, imię, nazwisko, pseudonim artystyczny (opcjonalnie), dane kontaktowe (email, telefon), informacja o wcześniejszym publikowaniu tekstu w innych miejscach (konkursy, magazyny itp. – proszę podać nazwy i linki),
  4. Zastrzegamy sobie pierwszeństwo w publikacji drukowanej nadesłanych tekstów,
  5. E-book’a będziemy starali się publikować cyklicznie, w postaci kwartalnika. Zależy to oczywiście od ilości i jakości zgłoszeń.
  6. Kwartalnik Krótkich Form Grozy, z założenia będzie do pobrania za darmo w sklepie, a także zostanie załączany automatycznie jako gratis do każdego zakupu.
  7. Rabaty dla autorów będą przyznawane po rejestracji w sklepie, w ciągu maksymalnie siedmiu dni roboczych od daty nadesłania tekstu, nie wcześniej jednak niż z datą uruchomienia sprzedaży on-line.

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Pseudonim artystyczny

Tytuł pracy (wymagane)

Plik .doc (max 3MB)

Uwagi

Oświadczam że przenoszę na księgarnię SIEDEM DUSZ w Krakowie, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworów i zezwalam na wykorzystanie ich na polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr90 poz. 631 ze zm.)


Scroll Up
Ładowanie